08.03.2024 Slovensko triatlon

Pozvánka na jarné sústredenie žiakov

2438-87886ef6-95c2-4b67-9c34-7ca4d19ce316.JPG

Komisia mládeže a rozvoja triatlonu STÚ pripravuje sústredenie v XBS Šamorín

Pod vedením Milana Celerina pripravujeme sústredenie žiakov určené pre vekové kategórie - starší žiaci/žiačky, mladší žiaci/žiačky a Nádeje A.
 
Miesto sústredenia:                XBS Šamorín
Termín sústredenia:               30. 4. – 5. 5. 2024 (utorok 17:00 hod. – nedeľa 09:00 hod.)
Program sústredenia:             Plavecké, cyklistické a bežecké tréningy + absolvovanie plaveckého testu
Večerný program:                  Každodenné vyhodnotenie daného dňa, oboznámenie sa s programom na nasledovný deň, rôzne spoločenské aktivity...
 
Tréneri, sprievodný tím:        Milan Celerin, Gregor Fotul, Elena Stanková, Silvia Švecová
 
Sústredenie je určené:
  1. pre prvých troch pretekárov v žiackych kategóriách umiestnených v bodovaní Slovenského pohára v kategóriách Nádeje A, Mladší žiaci/Mladšie žiačky, Starší žiaci/Staršie žiačky,
  2. samoplatiteľov, ktorí:
    1. v priebehu sezóny 2023 úspešne absolvovali minimálne tri štarty v rámci pretekov Slovenského pohára STÚ,
    2. v tejto sezóne patrili do kategórií Nádeje A, mladší žiaci, starší žiaci, teda ročníky (2008 - 2013),
    3. termín prihlásenia sa na sústredenie je najneskôr do 30.3.2024 – mailom na buzekova@triathlon.sk, prostredníctvom klubového trénera. Kapacita sústredenia je obmedzená a pri veľkom záujme má sprievodný tím právo výberu účastníkov podľa kritérií – celkové umiestnenie v SP, umiestnenie na MSR v triatlone, termín prihlásenia. 
Cena na osobu:           194,- €/5 nocí
 
V cene sústredenia je zahrnuté ubytovanie, celodenná strava, plavecké dráhy.
 
Spoluúčasť STÚ:
1. miesto v SlPo Nádeje A, Mladší žiaci, Starší žiaci 134,- €/žiaka (tj. účastník si hradí    60,- €)
2. miesto v SlPo Nádeje A, Mladší žiaci, Starší žiaci 114,- €/žiaka (tj. účastník si hradí    80,- €)
3. miesto v SlPo Nádeje A, Mladší žiaci, Starší žiaci   94,- € /žiaka (tj. účastník si hradí 100,- €)

//
jb