06.09.2023 Slovensko triatlon

Pozvánka na jesenné sústredenie žiakov

2176-cf4bcb77-5bde-4465-a5da-3b8866d12037.JPG

Slovenská triatlonová únia, komisia mládeže a rozvoja triatlonu pod vedením Milana Celerina, pripravuje jesenné sústredenie žiakov v Liptovskom Jáne.

Prvotným cieľom týchto mládežníckych sústredení je vytváranie a udržiavanie vzťahov medzi pretekármi v žiackych kategóriách ako aj medzi trénermi na priateľskej úrovni.
Vzhľadom na rastúci záujem zo strany trénerov, rodičov a aj samotných žiakov o účasť na mládežníckych sústredeniach poriadaných STÚ, rozhodli sme sa pripraviť tento rok rozšírený koncept sústredenia.
 
Miesto sústredenia:                Alexandra Wellness hotel, Liptovský Ján
Termín sústredenia:                1. – 5. 11. 2023 (streda 17:00 hod. – nedeľa 14:00 hod.)
Program sústredenia:             Turistické výlety v okolí, plavecké a bežecké tréningy, rôzne iné športové aktivity, turnaj družstiev (v prípade nepriaznivého počasia možnosť využitia vnútorných športovísk v rámci areálu hotela).
Večerný program:                   Každodenné vyhodnotenie daného dňa, oboznámenie sa s programom na nasledovný deň, rôzne spoločenské aktivity, bowlingový turnaj...
 
Tréneri, sprievodný tím:         Milan Celerin, Elena Stanková, Gregor Fotul, Jana Búzeková, Marián Stanko
 
Sústredenie je určené:
 1. tak ako to bolo doposiaľ, pre prvých troch pretekárov v žiackych kategóriách umiestnených v bodovaní Slovenského pohára v kategóriách Nádeje A, Mladší žiaci/Mladšie žiačky, Starší žiaci/staršie žiačky,
 2. tréneri žiakov, ktorých kluby sa umiestnili na prvých troch miestach v celkovom bodovaní klubovej súťaže žiakov,
 3. samoplatiteľov, ktorí:
  1. v priebehu sezóny 2023 úspešne absolvovali minimálne tri štarty v rámci pretekov Slovenského pohára STÚ,
  2. v tejto sezóne patrili do kategórií Nádeje A, mladší žiaci, starší žiaci, teda ročníky (2008 - 2013),
  3. termín prihlásenia sa na sústredenie je najneskôr do 30.9.2023 – mailom na buzekova@triathlon.sk, iba prostredníctvom klubového trénera, nie individuálne! Kapacita sústredenia je obmedzená a pri veľkom záujme má sprievodný tím právo výberu účastníkov podľa kritérií – celkové umiestnenie v SP, umiestnenie na MSR v triatlone, termín prihlásenia.
  4. maximálny počet žiakov z jedného klubu – 4 (nezarátavajú sa žiaci, umiestnení na 1. – 3. mieste v SlPo).
 
Cena na osobu:           340,- €/4 noci
 
V cene sústredenia je zahrnuté ubytovanie, celodenná strava, plavecké dráhy, doprava (po dohode), prípadné presuny v rámci pobytu, školenie prvej pomoci a správneho stravovania mladého športovca, novinkou bude aj pamätný darček pre každého účastníka.
 
Spoluúčasť STÚ:
1. miesto v SlPo Nádeje A, Mladší žiaci, Starší žiaci 200,- €/žiaka (tj. príspevok účastníka je 140,- €)
2. miesto v SlPo Nádeje A, Mladší žiaci, Starší žiaci 150,- €/žiaka (tj. príspevok účastníka je 190,- €)
3. miesto v SlPo Nádeje A, Mladší žiaci, Starší žiaci 100,- € /žiaka (tj. príspevok účastníka je 240,- €)
1. – 3. miesto v SlPo tréneri                                        100, - €/trénera (tj. príspevok trénera je 240,- €)  
Konkrétne mená pozvaných žiakov aj trénerov zverejníme po ukončení posledného kola žiackej súťaže (duatlon v Trenčianskych Tepliciach).

//
jb