04.10.2020 Iné zápisnice

Pracovná skupina STÚ - 29092020

Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny STÚ na prípravu zmien Stanov STÚ, konanej dňa 29. septembra 2020 v Bratislave.

Na stiahnutie