27.04.2023 Správy a články

Pravidlá STÚ - upozornenie na zmeny

Upozorňujeme na najvýraznejšie zmeny v Pravidlách STÚ v roku 2023

Aktuálne PRAVIDLÁ STÚ:

PRAVIDLÁ STÚ

PRAVIDLÁ - aktuálne zmeny pre rok 2023 - od 5. mája
PRAVIDLÁ - aktuálne zmeny pre rok 2023 - od 31. marca
PRAVIDLÁ - zmeny pre rok 2023 - od 17. marca

Upozorňujeme na najvýznamnejšie zmeny v Pravidlách STÚ, ktoré nadobudli platnosť od roku 2023:
- 5.2.3. - ZÁKAZ POUŽÍVAŤ PREDSTAVCE - toto opatrenie bolo zavedené už koncom roku 2021 s tým, že rok 2022 bude prechodným a zákaz začína platiť až od roku 2023. Takže od tohto roku sú zakázané (samozrejme s výnimkou pretekov so zakázaným draftingom) akékoľvek predstavce (hrazdičky). Rozhodca nemôže pustiť na štart pretekára s nevyhovujúcim bicyklom.
- 13.5. - ZÁKAZ POUŽÍVAŤ REPREZENTAČNÉ KOMBINÉZY - od roku 2023 sa zaviedol zákaz používať reprezentačné kombinézy na pretekoch STÚ, s výnimkou pretekov pod garanciou WT (od EPJ vyššie). Rozhodca nemôže pustiť na štart pretekára v slovenskej reprezentačnej triatlonovej kombinéze. V prípade, že pretekár nejakým spôsobom pri použití neoprénov odštartuje v reprezentačnej kombinéze, a skutočnosť bude zistená až v depe, či na cyklistickej časti  - bude diskvalifikovaný.
- 13.7. - VÝMENA PRETEKÁRA PRI MIX ŠTAFETÁCH - akákoľvek zmena v nominácii členov štafety musí byť riadne oznámená TD, alebo časomiere minimálne 2 hodiny pred štartom! V opačnom prípade bude štafeta diskvalifikovaná.

Dlhodobejšie problémy, ktoré boli doteraz tolerované:
2.10.1.a2. - SÚŤAŽNÝ DRES - problémom je používanie dresov (v pretekoch kratších ako stredný triatlon) so zipsom vpredu a jeho rozzipsovanie (odhalenie hornej prednej časti trupu). Rozhodcovia budú od tohto roku udeľovať časové tresty za odhalenie hornej časti trupu vpredu.  
5.2.7. - OBLEČENIE - výklad znenia: "pretekársky dres (triatlonová kombinéza) musí byť označená priezviskom (nie prezývka, alebo krstné meno) v zmysle pravidiel WT" - pretekár môže použiť dres s iným priezviskom ako svojim, je povinný ho však prekryť (páskou).

V prílohách nájdete aktuálne reprezentačné dresy:
TRIATLON - ELITA
MULTISPORT - ELITA
AG - VEKOVÉ KATEG'ÓRIE
.jj