10.07.2021 Prestupy a hosťovania

Prestup v mimoriadnom termíne

K 9. júlu schválil VV STÚ prestup v mimoriadnom termíne - Marek Miček

PRESTUP


.jj