19.03.2022 Prestupy a hosťovania

Prestup v mimoriadnom termíne

K 18. marcu VV STÚ schváli prestup v mimoriadnom termíne - Bruno Hrehovčík

PRESTUP


.jj