14.01.2019 Prestupový poriadok

Prestupový poriadok

logo_stuobeztextu_130Delegáti XXIX. konferencie STÚ schválili nové znenie Prestupového poriadku STÚ. Aktualizovaný Prestupový poriadok

 

nadobudol platnosť dňom schválenia - 12. januára 2019. 

PRESTUPOVÝ PORIADOK STÚ