01.11.2021 Prestupy a hosťovania

Prestupový termín 2021

Dnes začína plynúť jesenný prestupový termín

Upozorňujem na termín - 1. november. Dnes začína plynúť jesenný prestupový termín. Prestupový termín potrvá do 15. novembra 2021.  

PRESTUPOVÝ PORIADOK STÚ

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

.jj