13.05.2022 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY 2022 - hosťovanie v mimoriadnom termíne

Hosťovanie - Nikola Čorbová

VV STÚ schválil žiadosť o hosťovanie podaný v mimoriadnom prestupovom termíne - schválený k 13. máju 2022: HOSŤOVANIE

 
.jj