12.05.2023 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY 2023 - mimoriadny prestup

Mimoriadny prestup - Bibiana Snováková

VV STÚ schválil prestup podaný v mimoriadnom prestupovom termíne a schválený k 12. máju 2023: MIMORIADNY PRESTUP

 
.jj