20.04.2021 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY JAR 2021

VV STÚ schválil  prestupy podané v riadnom jarnom prestupovom termíne: PRESTUPY JAR 2021