22.11.2021 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY JESEŇ 2021

VV STÚ riešil 7 podaných žiadostí o prestup do iného klubu.

Z podaných žiadostí v riadnom jesennom termíne VV STÚ schválil 4 prestupy, 3 nespĺňali predpísané náležitosti (neuhradené poplatky):
PRESTUPY JESEŇ 2021


.jj