23.04.2021 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY JAR 2021 - mimoriadny prestup

VV STÚ schválil prestup podaný v mimoriadnom prestupovom termíne: MIMORIADNY PRESTUP