23.08.2021 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY 2021 - prestupy v mimoriadnom termíne

VV STÚ schválil prestupy podané v mimoriadnom prestupovom termíne: PRESTUPY V MIMORIADNOM TERMÍNE k dátumu 23. august 2021