18.04.2023 Prestupy a hosťovania

PRESTUPY JAR 2023

VV STÚ v rámci riadneho jarného prestupového termínu riešil 14 podaných žiadostí o prestup do iného klubu.

Z podaných žiadostí v riadnom jarnom termíne VV STÚ schválil 13 prestupov. V jednom prípade neuhradenia prestupového poplatku prestup neschválil, prestupová žiadosť bude kladne vybavená po uhradení príslušného prestupového poplatku (v prípade mimoriadneho prestupu 70 eur, alebo v riadnom jesennom termíne 20 eur):

PRESTUPY JAR 2023


.jj