14.11.2023 Správy a články

Pripravované školenia na kalendárny rok 2024

2301-vzdelavanie-stu.png

Sekretariát STÚ pripravuje na rok 2024 viaceré formy vzdelávania, určené pre rôzne cieľové skupiny.

Ponúkame prehľad školení, na ktoré sa budete môcť prihlásiť a zvýšiť si tak svoje vedomosti/odbornosť v danom obore.

Prihlasovanie na školenia bude prebiehať cez MAIND informačný systém STÚ.
Viac informácií o pripravovaných školeniach - Jana Búzeková, buzekova@triathlon.sk, +421 948 265 264

 
Názov školenia Termín Cieľová skupina
Školenie Organizátor/Bezpečnostný manažér január 2024 organizátori pretekov
Školenie rozhodcov I. kv. stupeň jar 2024 kluby/ tréneri/ športovci/ rodičia
Pravidlá World Triathlon/Slovak Triathlon jar 2024 záujemci o rozhodocov
Antidopingové vzdelávanie jar 2024 rodičia / športovci 14 - 20
Školenie tréner I. kv. stupeň jar 2024 zájemci o trénerstvo
Psychológia športovca 2024 tréneri/ športovci/ rodičia
Stravovanie športovca 2024 tréneri/ športovci/ rodičia
Prvá pomoc 2024 tréneri/ športovci/ rodičia
Workshop laktát II. jeseň 2024 tréneri kv. I. - V.
Školenie tréner II. kv. stupeň jeseň 2024 tréneri I. kv. stupňa
Školenie rozhodca II. kv. stupeň jeseň 2024 rozhodcovia I. kv. stupňa

..jb