22.01.2024 Správy a články

Pripravované školenia v roku 2024

Uverejňujeme predbežné termíny školení, ktoré pripravujeme pre členov STÚ v tomto roku.

Na všetky školenia bude prebiehať prihlasovanie prostredníctvom informačného systému STÚ. Viac informácií o konkrétnych školeniach zverejníme v dostatočnom časovom predstihu.

 • Tréner I. - pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa (FTVŠ/STÚ) - prezenčne:
  • Všeobecná časť - termín 12.-14. apríla 2024,
  • Špecializácia - 2 víkendy (piatok poobede, sobota, nedeľa doobedu) v priebehu mesiacov máj/jún (uzávierka prihlasovania 1.4.2024).
 • Antidopingové školenie (SADA) - online:
  • Pretekári vo veku od 16 rokov (povinne), ktorí v tomto roku plánujú štart v zahraničí - 13. február 19:00 - 20:00
  • Ostatní záujemci - rodičia, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, iní… - 20. február 19:00 - 20:00
 • Rozhodca I./II. (STÚ) - prezenčne/online:
  • marec/apríl
 • Tréner II. - pre získanie kvalifikácie tréner II. kvalifikačného stupňa (FTVŠ/STÚ) – prezenčne:
  • predbežne od novembra 2024


Pri každom školení je nutná účasť minimálne 10 osôb, inak sa školenie neuskutoční.

.jb