30.11.2022 Rozpis súťaží

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023

924-slovensky-triatlon-logo.png

VV STÚ schválil zmeny a doplnky v ROZPISE SÚŤAŽÍ pre rok 2023:

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 18. 03. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny

Súčasťou Rozpisu súťaží 2023 (článok č. IV) je nová súťaž:
O POHÁR PREZIDENTA STÚ 2023

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 14. 03. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023
platný od 24. 02. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 23. 01. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 12. 01. 2023
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 platný od 18. 12. 2022
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023
platný od 02. 12. 2022
ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 - zmeny

VV STÚ dňa 30. 11. 2022 schválil ROZPIS SÚŤAŽÍ pre rok 2023, súčasťou ktorého je aj Kalendár pretekov 2023: 

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2023 

Poznámka: Počet zarátavaných bodových ziskov v článku III. Slovenské poháre je podmienený schválením na marcovej Konferencii STÚ. 

.jj