07.03.2023 Správy a články

SADA - vzdelávanie v oblasti antidopingu

1703-ada-logo.jpg

Slovenská triatlonová únia pripravuje v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR online webinár.

Témy, ktorým sa budeme venovať sú:
  • Fair play, čistý šport
  • Zakázané látky v športe 
  • Výživové doplnky a riziko dopingu
  • Priebeh dopingovej kontroly
  • Lieky a terapeutická výnimka

Cieľom školenia je, aby reprezentanti a tréneri poznali, aké sú ich práva a povinnosti voči možnej dopingovej kontrole, s ktorou sa môžu stretnúť pri reprezentovaní Slovenska. Absolvovanie tohto vzdelávania je podmienkou ďalšej možnosti reprezentácie. Ide o podmienku/normu zo strany WADA agentúry o potrebe vzdelávania pretekárov v oblastiantidopingu. Je potrebné školenie absolvovať a prejsť záverečným testom.
Účasť je povinná pre všetkých pretekárov (Elite, U23, juniori, AG), ktorí sa zúčastňujú reprezentačných pretekov a iných výjazdov vrátane sústredení a ktorí sú vo výbere A, B, C a zastupujú tak našu krajinu na rôznych reprezentačných akciách. Zároveň je povinná pre aspoň jedného trénera z každého klubu zaregistrovaného v STÚ, ktorý pracuje s mládežou a čerpal dotáciu na talentovanú mládež. Taktiež je povinná pre všetkých prihlásených záujemcov o vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera I. kvalifikačného stupňa – triatlon, ktoré sa začína koncom marca 2023. Samozrejme, zúčastniť sa ho môžu aj ostatní pretekári, tréneri, prípadne iní záujemci.
 
Školenie, ktoré sa uskutoční v stredu 19.04.2023 o 14:00 hod. bude prebiehať formou online cez aplikáciu Teams a bude trvať približne 1 hodinu.
 
Prosím všetkých, ktorých sa toto školenie týka, o zaslanie mailovej adresy, cez ktorú sa plánujete prihlásiť na školenie do Teams (do 13.04.2023).
Každý účastník školenia obdrží potvrdenie/certifikát o jeho absolvovaní, ktorý si následne môže nahrať do svojho profilu športovca.
 
Kontaktná osoba: Jana Búzeková, buzekova@triathlon.sk, +421 948 265 264

.jb