26.02.2024 Slovensko triatlon

Školenie „USPORIADATEĽ“ pre organizátorov podujatí

Podľa zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí o zmene a doplnení niektorých zákonov...

V nadväznosti na už ukončené januárové školenie „BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR“ a „HLAVNÝ USPORIADATEĽ“ by sme Vám chceli dať do pozornosti pripravované školenie „USPORIADATEĽ“. 

Ponúkame vám možnosť zaškolenia pre váš tím ľudí, ktorí vám pomáhajú pri zabezpečovaní podujatia. Podľa zákona 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 9 tohto zákona platí, ak je počet osôb na podujatí:

  • do 300 - 5 usporiadateľov
  • nad 300 – 10 usporiadateľov

Do tohto počtu sa započítavajú okrem pretekárov aj tréneri, sprievodné osoby, diváci a náhodní okoloidúci. 

Do skupiny nad 300 osôb na podujatí patrí 90% podujatí organizovaných pod záštitou STÚ, takže je povinnosťou každého organizátora mať daný počet vyškolených usporiadateľov.

Termín školenia:            9. 3. 2024 (sobota) od 10:30 – 11:30 hod.

Typ školenia:                  online – MS Teams

Prihlasovanie:                vyplnenú prihlášku (na stiahnutie) poslať na adresu buzekova@triathlon.sk do 6. 3. 2024 (streda)

Účastnícky poplatok:    počet záujemcov od jedného                 cena za

                                                  organizátora                                  osobu

                                                      1 – 2                                          20,- €

                                                      3 – 5                                          15,- €

                                                      nad 6                                         10,- €

Minimálny počet účastníkov:    40

Získanie licencie:          absolvovanie školenia a úspešné vykonanie písomného testu

Platnosť licencie:          4 roky

Potrebné materiály obdrží každý prihlásený záujemca o školenie, ktorý zároveň uhradí účastnícky poplatok.

V prípade vyššieho počtu záujemcov pripravíme aj ďalší termín školenia.

Cieľom a snahou STÚ je, aby podujatia uskutočnené pod jej záštitou spĺňali všetky zákonné náležitosti a právne predpisy v čo najvyššej kvalite a bezpečnosti. Preto veríme, že vy ako organizátori týchto podujatí, budete k tomuto pristupovať zodpovedne.

..jb

Na stiahnutie

Prihláška_usporiadateľ