30.09.2020 Iné zápisnice

Správa z pracovného stretnutia trénerov

Správa predsedu Trénerskej komisie STÚ Gregora Fotula z pracovného stretnutia trénerov uskutočneného 29. 8. 2020 v Novej Bani.

Na stiahnutie