22.01.2017 Ďalšie smernice

Štandardy pretekov SlPo od roku 2018

115-stu-logo-22x14-6.jpg

Výkonný výbor STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 19. 01. 2018 upravil Štandardy pretekov zaraďovaných do slovenských pohárov pre rok 2018.

Štandardy pretekov zaraďovaných do slovenských pohárov pre rok 2018.