18.06.2021 Stanovy

STANOVY STÚ platné od 15. 06. 2021

V priebehu mája a júna 2021 sa uskutočnila elelktronickou formou XXXVIII. konferencia STÚ. Hlasovanie sa ukončilo 13. júna, VV STÚ schválil zápisnicu a uznesenie 15. júna.


STANOVY STÚ
STANOVY ST'Ú: SCHVÁLENÉ ZMENY V STANOVÁCH


.jj