16.07.2021 Stanovy

STANOVY STÚ schválené dňa 15. 06. 2021

Stanovy STÚ schválené najvyšším orgánom STÚ potvrdilo MV SR ku dňu 29. jún 2021.

V priebehu mája a júna 2021 sa uskutočnila elelktronickou formou XXXVIII. konferencia STÚ. Hlasovanie sa ukončilo 13. júna, VV STÚ schválil zápisnicu a uznesenie 15. júna.


STANOVY STÚ
STANOVY ST'Ú: SCHVÁLENÉ ZMENY V STANOVÁCH

STRANA Č. 1
STRANA Č. 38

.jj