04.04.2022 Súťažný poriadok

SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ

985-slovensky-triatlon-logo.png

Delegáti 40. konferencie STÚ schválili dňa 26. 03. 2022 Súťažný poriadok STÚ.

Aktualizovaný Súťažný poriadok STÚ nadobudol platnosť a účinnosť dňom schválenia - 26. marca 2022.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ (2022)

 

.jj 

Na stiahnutie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ