21.12.2021 Zverejňované info podľa zákona

Talentovaná mládež 2022

VV STÚ schválil zoznam finančne podporených športovcov, ako aj zoznam talentovaných športovcov v roku 2022.

Uverejňujeme zoznam talentovanej mládeže v roku 2022:

- ZOZNAM FINANČNE PODPORENÝCH ŠPORTOVCOV v zmysle Smernice ÚTM - SMERNICA ÚTM
- ZOZNAM TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV


.jj