19.12.2022 Zverejňované info podľa zákona

Talentovaná mládež STÚ 2023

VV STÚ schválil zoznam finančne podporených športovcov, ako aj zoznam talentovaných športovcov v roku 2023.

Uverejňujeme zoznam talentovanej mládeže v roku 2023:

- ZOZNAM FINANČNE PODPORENÝCH ŠPORTOVCOV STÚ v zmysle Smernice ÚTM - SMERNICA ÚTM
- ZOZNAM TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV


.jj