08.09.2021 Správy a články

Volebná konferencia STÚ 6. novembra 2021

Výkonný výbor Slovenskej triatlonovej únie (VV STÚ) na riadnom zasadnutí 13. 8.2021 v Žiline rozhodol v zmysle čl. 33 Stanov STÚ a v zmysle Rokovacieho a Volebného poriadku STÚ o zvolaní XXXIX. konferencie STÚ.
 
Nadchádzajúca XXXIX. konferencii STÚ bude volebná a uskutočnia sa na nej voľby prezidenta STÚ, členov Výkonného výboru V STÚ, kontrolóra STÚ a členov kontrolnej komisie STÚ, predsedu Disciplinárnej komisie STÚ a predseda Odvolacej komisie STÚ.
 
Termín a miesto konania XXXIX. konferencie STÚ boli výkonným výborom stanovené na 6. novembra 2021 v Bratislave.