27.05.2022 Prestupy a hosťovania

VV STÚ schválil hosťovania v mimoriadnom termíne

Na M-SR v mix štafetovom triatlone boli schválené tri hosťovania.

VV STÚ schválil v mimoriadnom termíne tri jednorazové hosťovania: HOSŤOVANIA


.jj