24.01.2023 Správy a články

Vzdelávanie trénerov

1633-ftvs-logo-text-bp-horizontal.jpg

Záväzné prihlasovanie záujemcov o získanie trénerskej kvalifikácie 1. stupňa v špecializácii triatlon

Koncom minulého roka sme už avizovali predbežné informácie o pripravovanom školení pre všetkých záujemcov o získanie trénerskej kvalifikácie 1. stupňa, potrebné pre získanie trénerských kvalifikačných stupňov v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 354/2016 Z.z. (najmä § 83, 84, 106b).

Školenie v spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave bude prebiehať počas 3 víkendov v termíne marec – jún. Prvá, všeobecná časť, je naplánovaná počas jedného víkendu v marci. Ďalšie dve praktické časti zo špecializácie triatlon budú nasledovať v ďalších mesiacoch. Ihneď po ukončení praktickej časti prebehne skúška (teda počas posledného víkendového školenia).

Výška poplatku za školenie sa bude pohybovať od 180,- €/osobu (pri minimálnom počte 12 účastníkov).
 
Presný termín 1. časti marcového školenia oznámime záujemcom v priebehu prvej polovice februára.
 
Všetkých záujemcov prosím o zaslanie záväzného záujmu o školenie najneskôr do 6. februára 2023 (pondelok). 

Kontaktná osoba: Jana Búzeková, buzekova@triathlon.sk, +421 948 265 264

.jb