29.11.2021 Konferencia STÚ

XXXIX. konferencia STÚ - volebná

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z volebnej XXXIX. konferencie STÚ, ktorá sa konala 06. 11. 2021, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a ostatných príloh.

Zápisnica z XXXIX. konferencie STÚ - volebnej
Zoznam oprávnených klubov (členov najvyššieho orgánu)
Prezenčná listina
Zoznam kandidátov do volieb na XXXIX. konferencii STÚ
Bod č. 1 – Program – zaslaný vopred
Bod č. 1 – Program - návrh VV STÚ
Bod č. 6 – Správa predsedu Mandátovej komisie
Bod č. 7 – Správa prezidenta o činnosti STÚ za obdobie od poslednej Konferencie STÚ
Bod č. 13 – Správa predsedu Volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb
Bod č. 14 – návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia
Správa nezávislého pozorovateľa
 

Na stiahnutie

Zápisnica z XXXIX. konferencie STÚ - volebnej Prezenčná listina Zoznam kandidátov do volieb na XXXIX. konferencii STÚ Bod č. 1 – Program – zaslaný vopred Bod č. 1 – Program - návrh VV STÚ Bod č. 6 – Správa predsedu Mandátovej komisie Bod č. 7 – Správa prezidenta o činnosti STÚ za obdobie Bod č. 13 – Správa predsedu Volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb Bod č. 14 – návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia Správa nezávislého pozorovateľa Zoznam oprávnených klubov (členov najvyššieho orgánu)