20.08.2020 Elektronické hlasovanie

XXXV. konferencia STÚ per rollam - uznesenie

logo_stuobeztextu_130

Uverejňujeme Uznesenie z XXXV. konferencie STÚ uskutočnenej formou elektronického hlasovania ku dňu 19. august 2020: UZNESENIE

 

Z 50 oprávnených sa prezentovalo 30 delegátov, XXXV. konferencia STÚ je uznášaniaschopná.

Výsledky elektronického hlasovania XXXIV.konferencie STÚ per rollam (hlasovania sa zúčastnilo z 38 prezentovaných 37 delegátov):

XXXV./1. PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV:

1. a) ÁNO - 19 (+ 2 hlasy po termíne)

1. b) NIE - 0

1. c) ZDRŽAL SA - 0

XXXIV./2. ZMENA STANOV:

2. a) ÁNO - 19 (+ 2 hlasy po termíne)

2. b) NIE - 0

3. c) ZDRŽAL SA - 0

 

XXXIV. konferencia STÚ schvaľuje:

1. Prijatie nových členov

 

XXXV. konferencia STÚ nechvaľuje:

1. Zmenu Stanov STÚ

Na stiahnutie

UZNESENIE