05.11.2020 Konferencia STÚ

XXXVI. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE O HLASOVANÍ XXXVI. KONFERENCIE STÚ PER ROLLAM.

Výkonný výbor STÚ hlasovaním per rollam č. 2020/11/83 rozhodol o zvolaní Konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Výkonný výbor STÚ v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bude zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre XXXVI. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronickým hlasovaním (per rollam) s nasledovným bodom hlasovania:

  1. Návrh zmeny rozpočtu Slovenskej triatlonovej únie na rok 2020 v zmysle zákona č. 148/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 101a, ods. 5 a 6).

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania XXXVI. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

  1. nahlásenie delegátov XXXVI. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 05. 12. 2020 (14 dní pred hlasovaním)
  2. termín hlasovania XXXVI. konferencie STÚ spôsobom per rollam: do 19. 12. 2020 (vrátane).