24.04.2021 Konferencia STÚ

XXXVIII. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE O XXXVIII. KONFERENCII STÚ PER ROLLAM.

Výkonný výbor STÚ hlasovaním per rollam č. 2021/04/98 rozhodol o zvolaní XXXVIII. konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Výkonný výbor STÚ v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre XXXVIII. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronickým hlasovaním (per rollam) s nasledovným programom:

  1. ) Schválenie Programu XXXVIII. konferencie STÚ per rollam
  2. ) Stanovy STÚ - zmena článku č. 1 - schválenie
  3. ) Stanovy STÚ - zmena článku č. 30 - schválenie
  4. ) Stanovy STÚ - zmeny článkov č. 48, 49, 61 - schválenie
  5. ) Stanovy STÚ - zmeny zostávajúcich článkov – schválenie

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania XXXVIII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

  1. nahlásenie delegátov XXXVIII. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 24. 05. 2021 (14 dní pred hlasovaním)
  2. termín hlasovania XXXVIII. konferencie STÚ spôsobom per rollam: od 08. 06. 2021 do 13. 06. 2021 (vrátane)

Zoznam oprávnených klubov

Na stiahnutie

Zoznam oprávnených klubov