08.08.2022 Konferencia STÚ

Zápisnica a Uznesenie o 41.konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu a Uznesenie o 41. konferencie STÚ, ktorá sa konala formou per rollam ku dňu hlasovania 03. 08. 2022. 

 

Na stiahnutie

ZÁPISNICA - UZNESENIE - 41.konferencia Hlasovanie delegátov