16.02.2021 Slovensko triatlon

Zoznam klubov s počtami aktívnych členov a mandáty pre rok 2021

Uverejňujeme aktualizovaný zoznam klubov registrovaných pod Slovenskou triatlonovou úniou s počtami aktívnych členov k 1. 10. 2020 a z toho vyplývajúce počty mandátov pre rok 2021.

Aktualizovaný zoznam klubov STÚ je ku dňu: 16. 02. 2021.

Na stiahnutie

Zoznam klubov a mandáty pre rok 2021