18.06.2023 Správy a články

35 rokov organizovaného triatlonu na Slovensku

1996-2023-slovensky-triatlon-35.jpg

Presne 18. júna 1988 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV.


07. 12.  - 35 rokov - majstri Slovenska
30. 06.  - 35 rokov - začiatky triatlonu na Slovensku


V bratislavskom Hoteli CKM Sputnik (aktuálne Hotel Junior) sa 18. júna 1988 uskutočnila ustanovujúca schôdza Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV (VZTt SÚV ČSZTV). Dnes je teda presne 35 rokov od tejto ustanovujúcej schôdze. 

Delegáti ustanovujúcej schôdze schválili prvé stanovy, prvé Predsedníctvo, Plénum Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV a Kontrolno-revíznu komisiu. Predsedníctvo si následne zvolilo svojho prvého predsedu.

Pod názvom Výbor zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV bol slovenský triatlon riadený iba do 17. februára 1990. Na mimoriadnej schôdzi odstúpilo celé Predsedníctvo, ako aj Plénum Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV. Delegáti mimoriadnej konferencie schválili nové Stanovy, zrušilo sa dvojstupňové vedenie triatlonu a zmenil sa názov. Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV sa zmenil na Slovenskú triatlonovú úniu, Predsedníctvo sa v zmysle schválených stanov zmenil na Výkonný výbor STÚ. Mimoriadna konferencia sa uskutočnila z dôvodu spoločensko-politických zmien, ktoré sa uskutočnili v Československu na konci roka 1989 (tzv. nežná revolúcia). 

Prvé Predsedníctvo Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV (teraz VV STÚ):
Vladislav Baláž          Prešov
Peter Glasnák            Čadca
Jozef Jurášek             Bratislava
Zdeněk Kovář            Bratislava
Fedor Martiš              Bratislava
Ján Martiš                  Bratislava
Jozef Procházka         Nové Zámky

Prvý predseda:
Ján Martiš                  Bratislava

Plénum Výboru zväzu triatlonu pri SÚV ČSZTV (len v rokoch 1988-1990):
17 členné Plénum „Výboru“ (predseda a 16 členov) a zároveň aj predsedovia jednotlivých komisií:
Ján Martiš Bratislava; Vladislav Baláž Prešov; Igor Blaško Partizánske; Milan Džugan Trstená; Július Eisele Stará Turá; Vladimír Falát Košice; Peter Glasnák Čadca (predseda ŠTK); Jozef Jurášek Bratislava (predseda organizačnej komisie); Juraj Kalafus Košice; Zdeněk Kovář Bratislava (predseda politickovýchovnej a propagačnej komisie); Zora Manasová Piešťany; Peter Mariássy Bratislava (predseda rozhodcovskej komisie); Fedor Martiš Bratislava; Tibor Méhes Dunajská Streda; Jozef Procházka Nové Zámky; Pavol Skovajsa Bratislava; Miroslav Tkáč Bratislava (predseda zdravotnej komisie).

Kontrolno-revízna komisia: 
Jozef Sopúch Bratislava (predseda); Pavol Brunovský Bratislava; Štefan Hamara Partizánske

Aktuálne Slovenská triatlonová únia používa tento názov len v oficiálnom styku prakticky výhradne so štátnymi organizáciami. V bežnom športovom živote používame názov Slovenský triatlon a zmena nastala aj pri logu.  Pri používaní oficiálneho názvu Slovenská triatlonová únia je logické, že si pripomíname dátum založenia organizovaného triatlonu (Slovenskú triatlonovú úniu). Pri používaní názvu Slovenský triatlon by sa žiadalo pripomínať si nie založenie únie, ale prvý zorganizovaný triatlon na Slovensku. A to je o 6 rokov skôr (1982)!!!

Viac o samotnom vzniku, o prvých triatlonoch v Československu a na Slovensku a proste viac o histórii Slovenského triatlonu sa dočítate v článkoch, ktoré budú priebežne uverejňované na našej stránke.  

.jj