11.07.2022 Slovensko Multišport

Hornoturčiansky akvatlon – Pozvánka

1269-1173-hornoturc-foto.png

V sobotu 16.7. sa v Turčianskych Tepliciach uskutoční 12.ročník Hornoturčianskeho akvatlonu ako súčasť Slovenského pohára 2022 pre všetky kategórie.

Organizátori informujú záujemcov o štart na Hornoturčianskom akvatlone o aktuálnej situácii, pridávajú mapy tratí, a upozorňujú na mierne zmeny v propozíciách (oproti pôvodne zverejneným) pre hlavnú kategóriu a kategóriu starších žiakov z dôvodu úpravy tratí.
 
PREZENTÁCIA: 
Záhradná reštaurácia U Palatína, žiaci+Hobby 8:00-9:00, ostatné kategórie 10:00-12:00
 
ŠTARTY:
Vzhľadom k aktuálnemu počtu prihlásených pretekárov, budú pravdepodobne spoločné štarty chlapci/dievčatá okrem Nádejí A, konečný časový rozpis bude upresnený po prezentácii.
 
TRATE:
Malé zmeny oproti pôvodným propozíciam nastali v kategórii Starších žiakov a v hlavnej kategórii (5km).
 
MAPY TRATÍ
 
AKTUALIZOVANÉ PROPOZÍCIE
 
PRIHLASOVANIE: do 14. júla 2022
ŠTARTOVNÉ: Nádeje 5,- €, Žiaci 10,- €, ostatné kategórie 15,-€, platba na mieste v hotovosti.
 
PARKOVANIE:
Je možné na vyhradených miestach, treba sledovať modré parkovacie čiary, ktoré sú platené, jednosmerná ulica 8.mája bude počas pretekov Nádejí uzavretá v čase cca 8:00-11:00 h.
 
Niekoľko bezplatných parkovacích miest je popri Kúpeľnom parku v oblasti cieľa.