29.09.2023 Ďalšie smernice

Smernica STÚ - motorové vozidlá

VV STÚ schválil Smernicu o zabezpečení prevádzky a používaní motorových vozidiel STÚ.

VV STÚ dňa 13. 9. 2023 schválil (per rollam) Smernicu o zabezpečení prevádzky a používaní motorových vozidiel STÚ, ktorá nahrádza Smernicu STÚ č.  1/2017
 

Na stiahnutie

SMERNICA STÚ o zabezpečení prevádzky a používaní motorových vozidiel STÚ